Effectiviteit en ondoelmatigheid van gokken

By Publisher

Lifestyle-gerelateerde problemen op het gebied van gezondheid, slaap, communicatie, persoonlijke effectiviteit, alcohol -en drugsgebruik, gokken en financiële problemen. Explore Dienstverleners

Gebruik van aversietherapie en effectiviteit Hoe maak je succesvol gebruik van LinkedIn? 5 lessen van LinkedIn-expert Corinne Keijzer (November 2020). Aversietherapie is een vorm van gedragstherapie waarbij het herhalen van ongewenst gedrag gepaard gaat met ongemak. Leidinggevenden en medewerkers belast met het toelaten van en het houden van toezicht op consumenten werkzaam in speelcasino’s en speelautomatenhallen en bij vergunninghouders van weddenschappen die langs elektronische weg worden aangeboden, beschikken over de kennis om (mogelijk) onmatig speelgedrag te onderkennen en, indien nodig, tijdig en Preventieloket Gokken Effectieve overdracht van online risico- en probleemspelers naar verdere hulp. Bron voor informatie, advies en hulp. X X X X Anti-stigma campagne Tegengaan van stigma en zelf- stigmatisering door probleemspelers. Bevordering van gebruikmaking van zorg. X X §2.5: Professionals (zoals huisartsen, sociale wijkteams) Effectiviteit van Beleid richt zich dus op de relatie tussen 'output' en 'outcome'. Omdat in een bestuurlijke context de relatie tussen beleidsinstrument en doel zelden een één op één relatie is, is de effectiviteit van beleid vaak lastig vast te stellen. En worden resultaten van onderzoek naar de Effectiviteit van Beleid vaak politiek volgt een resultaatmeting na 3- en 6 maanden. Met dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate zo een cognitieve training daadwerkelijk helpt bij gokproblemen. Prof. Dr. Reinout W. Wiers (UvA) en collega’s toonden als eersten in een klinische studie de effectiviteit aan van een CBM-training voor alcoholverslaafden. Samen met Prof. Dr. Geert Dom Deze site maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. Dit zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website voortdurend kunnen verbeteren. Ons cookiebeleid kunt u hier lezen. Sluiten 2 voldoende kennis van middelen en van de verslavingszorg. 3 vaardigheden om op gedragstherapeutische wijze te denken en te handelen. 4 specifieke vaardigheden in het hanteren van protocollen. Uitgaven Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken Redactie: Gerard M. Schippers, Maarten Smeerdijk, Maarten J.M. Merkx

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bijzonder geschikte behandeling voor mensen die problemen hebben met het gebruik van alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen of met gokken. CGT helpt om dit gedrag te verminderen of te stoppen. Daarnaast richt CGT zich op het beter om leren gaan met problemen die met de problematiek van het gebruik of het gokken samenhangen. CGT is een relatief

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek met betrekking tot pathologisch gokken. De huidige classificatie van pathologisch gokken, prevalentie van pathologisch gokken, beloop en veelgebruikte diagnostische instrumenten komen aan bod. In de paragraaf over etiologie worden cognitieve processen besproken die continuering van gokgedrag bevorderen, zoals de illusie van Gedurende 9 weken zijn er chatgesprekken met een behandelaar. Hiernaast maakt de deelnemer online huiswerkopdrachten en houdt een gokdagboek bij. Deze zijn een leidraad om onderwerpen te bespreken als: voor- en nadelen van gokken en stoppen, doelstellingen, omgaan met ‘zin in gokken’, noodmaatregelen, terugvalpreventie en sociale vaardigheden.

Pathologisch gokken: problemen in en rondom de behandeling Irma G. H. Timmerman en Carol J.M. van Velzen* Samenvatting Dit artikel gaat over de problemen bij de behandeling van gokken. Dat gokken een hardnekkig probleem kan worden blijkt uit de vele mislukte pogingen van gokkers om van hun gewoonte af te komen. Behandelingen voor gokken worden

De effectiviteit van reclame. 50% van het reclamebudget is weggegooid geld, we weten alleen niet om welke helft het gaat. Dit bekende citaat over de effectiviteit van reclame is nu verleden tijd. Door het dataprofiel van je beste klanten te bekijken is het vanaf nu vrij eenvoudig deze beste klanten te klonen en te benaderen met jouw merkbeeld en merkbelofte. Waarom? Hoe meer je van je klanten Effectiviteit van een toegevoegde behandeling voor angstklachten bij alcoholafhankelijke patiënten met een fobische stoornis1 a. schadé, l.a. marquenie, a.j.l.m. van balkom, m.w.j. koeter, w. van den brink, r. van dyck achtergrond Er zijn aanwijzingen dat terugval in alcoholgebruik na behandeling Wij gebruiken op onze website de termen gokken en wedden vaak door elkaar omdat dat in het dagelijks spraakgebruik ook zo gedaan wordt. Er is echter wel degelijk een belangrijk verschil tussen gokken en wedden. Bij gokken heb je het over kansspelen als roulette en bingo waarbij je … Het plan van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) om buitenlandse ‘illegale kansspelen’ op internet te bestrijden door het betalingsverkeer te verbieden,…

Onderzoek heeft aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen maatschappelijke activiteiten en economische prestaties. Gezien de druk die er van de politiek en de samenleving uitgaat, betekent het dat het raadzaam is voor managers om tijdens het plannen, organiseren, leiding geven en controleren rekening wordt gehouden met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De laatste versie van het dossier gokken dateert van 2006. Na bijna 10 jaar drong een actualisatie zich op. De opkomst en regulering van de online kansspelen en weddenschappen in 2010 hebben het goklandschap grondig herschapen. Ook als onderzoekstopic heeft het (online) gokken aan populariteit gewonnen. Hoewel je geen middel consumeert, ervaart iemand met een gokprobleem min of meer hetzelfde effect van gokken als dat een drugsverslaafde ervaart met drugs en een alcoholverslaafde met alcohol. Gokken beïnvloedt je hersenen op zo’n manier dat je je gokgedrag blijft herhalen om datzelfde effect te voelen. Dat is handig. Doordat mensen eten en vrijen blijven ze in leven en krijgen ze kinderen. Zo blijft de menselijke soort voortbestaan. Gokken is niet zo nuttig voor het overleven van de menselijke soort. Toch lijkt gokken dat beloningscentrum óók te activeren. Hoe gaat dat? Nou ongeveer zo: je drukt op de knoppen van een fruitautomaat. Problematisch gokken of gokverslaving is een stoornis die veel overeenkomsten heeft met middelenafhankelijkheid wat betreft ontstaansgeschiedenis, risicofactoren, erfelijkheid en In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek met betrekking tot pathologisch gokken. De huidige classificatie van pathologisch gokken, prevalentie van pathologisch gokken, beloop en veelgebruikte diagnostische instrumenten komen aan bod. In de paragraaf over etiologie worden cognitieve processen besproken die continuering van gokgedrag bevorderen, zoals de illusie van Gedurende 9 weken zijn er chatgesprekken met een behandelaar. Hiernaast maakt de deelnemer online huiswerkopdrachten en houdt een gokdagboek bij. Deze zijn een leidraad om onderwerpen te bespreken als: voor- en nadelen van gokken en stoppen, doelstellingen, omgaan met ‘zin in gokken’, noodmaatregelen, terugvalpreventie en sociale vaardigheden.

Een eerste grote voordeel van online gokken is het gemak voor de speler. Zij hebben de mogelijkheid om op elk moment van de dag te gokken waarbij het spel zelf maar een paar clicks verwijderd is. Het internet is wereldwijd toegankelijk en is 24 uur per dag beschikbaar (Griffiths, 1999). Daarnaast zijn de kosten voor internetgebruik tegenwoordig

toename van faalkans of ondoelmatigheid van gebruik wanneer (proces-) technische maatregelen worden vervangen door menselijk handelen. Impliciet wordt aangenomen dat het effect van de maatregel proportioneel is over het (onderzochte) bereik van blootstellingwaarden en wordt de effectiviteit uitgedrukt als reductiefactor of als percentage. In de afgelopen tien jaar is er toenemende belangstelling voor gedragsmatige verslavingen. Inmiddels is er op basis van de overlap in klinische kenmerken, neurobiologie, genetische kwetsbaarheid en effectiviteit van behandelingen internationale consensus dat problematisch gokken gezien kan worden als een gedragsverslaving. Kansspelverslaving, risico’s en preventie. Literatuuronderzoek naar de risico’s van kansspelen en de aard en effectiviteit van preventieve maatregelen, CVO – Research & Consultancy (2015) (In opdracht van de Kansspelautoriteit) Gokken in kaart, Intraval (2011) Blijf op de hoogte en meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Bij een klein gedeelte van de mensen loopt het gokken uit de hand en de risico's van kansspelen en de aard en effectiviteit van preventieve maatregelen. Gokken biedt voor die problemen een ontsnappingsmogelijkheid. Omgaan met spanningen. Gokkers kunnen vaak slecht omgaan met alledaagse spanningen.