Prevalentieonderzoek naar kansspelen in het noorden van 2005

By Publisher

Wanneer het aanbieden van online kansspelen in Nederland legaal wordt, neemt het aantal mensen dat online speelt ongetwijfeld toe. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo is het risico op een gokverslaving een stuk groter. Om te voorkomen dat een groot deel van de bevolking verslaafd raakt aan kansspelen, is Cruks in het leven geroepen.

aantal risicospelers terug te krijgen naar het niveau van 2005 en het aantal probleemspelers op het niveau van 2011 te houden. Dit onderzoek poogt een actueel beeld te geven van de omvang van kansspelverslaving onder deelnemers aan online kansspelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk In de periode 2004-2005 heeft het cvo een onderzoek uitgevoerd naar kansspelverslaving in Nederland (de Bruin et al., 2006). Doel van dit onder-zoek was inzicht te krijgen in de aard en omvang van kansspelverslaving in Nederland en aanbevelingen te formuleren voor een eventuele verbetering en aanscherping van het preventiebeleid kansspelverslaving. Het is mogelijk om de uitvoering van het prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties te combineren met een thematisch onderzoek. Deelname aan een thema is optioneel. PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance biedt de volgende thema’s aan: Dit protocol is bedoeld voor het (half-)jaarlijkse prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties in het kader van het PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-netwerk. Het onderzoek is ontwikkeld als een punt-prevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het ziekenhuis op één dag moeten plaatsvinden. L. van Leeuwen, F.X. Goossens en J. Lammers Preventieplan Kansspelen op Afstand Preventiekoersen voor het voorkomen van (online) kansspelverslavingsproblematiek

BESLIST.be Goedkope, leuke gezelschapsspellen kopen zoals Scrabble, Monopoly, Cluedo & Risk Vergelijk familiespellen, kaartspellen, woordspellen e.a

BESLIST.be Goedkope, leuke gezelschapsspellen kopen zoals Scrabble, Monopoly, Cluedo & Risk Vergelijk familiespellen, kaartspellen, woordspellen e.a BESLIST.nl Bordspelletjes goedkoop kopen? Populaire en nieuwe bordspellen bestellen Vergelijk de leukste bordspel aanbiedingen online.

spelomgeving , het aanbod van kansspelen maar ook op de sociale omgeving, de invloe d die ouders en vri enden hebben op het speelgedrag, de rol van culturele factoren of de maatschappelijke acceptatie van kansspelen in een samenleving. Een belangrijke risicofactor vormt het aanbod van kansspelen.

De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) is een studie naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar in Nederland. Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de aanwezigheid (prevalentie) van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland. Kindermishandeling is in deze studie omschreven als alle … KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Het nieuws van 22 maart 2005 Een 17-jarige scholier heeft gisteren op zijn school in het noorden van de Amerikaanse staat Minnesota zeven mensen gedood en zeker 14 verwond. Op het … Wanneer het aanbieden van online kansspelen in Nederland legaal wordt, neemt het aantal mensen dat online speelt ongetwijfeld toe. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo is het risico op een gokverslaving een stuk groter. Om te voorkomen dat een groot deel van de bevolking verslaafd raakt aan kansspelen, is Cruks in het leven geroepen. In het meest recente prevalentieonderzoek naar probleemgokken wordt het aantal waarschijnlijke pathologische gokkers geschat op 0,3% (laatstejaarsprevalentie) en de lifetime-prevalentie wordt geschat op 1% (De Bruin, Benschop, Braam, & Korf, 2005a). en vraagt naast intensiteit van het spelen en de soorten kansspelen waaraan iemand deelneemt Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC doet zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit doen door erkende instituten en universiteiten, ter ondersteuning van … De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie en de statenfracties in de noordelijke provincies hebben dit moment aangegrepen om in aanvulling daarop deze publieksactie aan te kondigen. Daarmee geeft de partij een vervolg aan de motie van Arie Slob c.s., waarin de Tweede Kamer zich uitsprak vóór continuering van de steun aan het Noorden.

Advertenties voor kansspelen moeten goedgekeurde landen targeten en een bestemmingspagina hebben die informatie over verantwoorde kansspelen 

L. van Leeuwen, F.X. Goossens en J. Lammers Preventieplan Kansspelen op Afstand Preventiekoersen voor het voorkomen van (online) kansspelverslavingsproblematiek

See full list on dvhn.nl

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC doet zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit doen door erkende instituten en universiteiten, ter ondersteuning van beleid en uitvoering. betalen sporters een hogere contributie, in het noorden van het land is de contributie het laagst (Davids et al., 2019). Prijselasticiteit hangt samen met het soort activiteit en met inkomen Wat iemand over heeft voor een activiteit varieert. Zo zijn consumenten bereid om